બંધ

શ્રી ડી.વી. આંબલીયા

તુલશીશ્યામ.

મામલતદાર કચેરી,રાજેન્દ્ર ભુવન રોડ - વેરાવળ

ઇમેઇલ : mam-veraval[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર - વેરાવળ
ફોન : 02876244999
ફેક્સ નંબર : -