બંધ

કલેકટર

રાજ્ય સરકાર બોમ્બે લેન્ડ રેવન્યુ કોડ, 1879 ની કલમ 8 હેઠળ કલેકટરની નિમણૂક કરે છે. વિભાગીય કમિશ્નર ભૂતપૂર્વ બોમ્બે રાજ્ય દરમિયાન જમીન મહેસૂલ કોડની અમલીકરણ અને દેખરેખ સંભાળતા હતા. 15 મી ઓગસ્ટ,1950 થી વિભાગીય કમિશનરનું નામ નાબૂદ કરવામાં આવ્યું હતું અને જમીન મહેસૂલ કોડ અને અન્ય કૃત્યોની સત્તાઓ સરકાર દ્વારા કલેક્ટરને સોંપવામાં આવી હતી અને સાથે જ જિલ્લામાં વિવિધ કાયદાઓની જોગવાઇઓના અમલીકરણ માટે કલેક્ટરને જવાબદાર ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. જિલ્લા કક્ષાએ રાજ્ય સરકારના પ્રતિનિધિ હોવાથી કલેકટરએ જિલ્લાના મુખ્ય સંકલનકારની ભૂમિકા ભજવવાની છે. આઇસીટીના ઉપયોગ દ્વારા, અમે જિલ્લા સ્તરના કાર્યક્ષમ, પારદર્શક, પ્રતિભાવ અને નાગરિક મૈત્રીપૂર્ણ વહીવટ માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ જેથી લોકોની અપેક્ષાઓ પૂર્ણ કરી શકાય. મને આશા છે કે ગીર સોમનાથ જીલ્લાના નાગરિકો જીલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા તેમની ફરિયાદના તાત્કાલિક ઉકેલ માટે આ પ્લેટફોર્મનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરશે.

 

સરનામું : કલેકટર કચેરી, તાલાલા-વેરાવળ રોડ,ઇણાજ ગામ, જીલ્લો ગીરસોમનાથ – ૩૬૨૨૬૫

ફોન નંબર : +૯૧ ૨૮૭૬ ૨૪૦૦૦૧

ફેક્ષ નંબર : +૯૧ ૨૮૭૬ ૨૪૩૩૦૦

ઈ-મેઈલ : collector-girsomnath@gujarat.gov.in