બંધ

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેકટર કચેરી - ગીર સોમનાથ

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
લોડ થાય છે... અજય પ્રકાશ, આઈ.એ.એસ.કલેકટર અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટcollector-girsomnath[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર કચેરી,વેરાવળ-તાલાલા રોડ,મુ.ઈણાજ - ગીર સોમનાથ0287628500102876-285300
RAC Sir શ્રી-જે-એસ-પ્રજાપતિનિવાસી અધિક કલેકટરaddl-collector-girsomnath[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી,તાલાલા-ઇણાજ રોડ,વેરાવળ02876-28500302876-285300
ભાલકા તીર્થ. શ્રીમતી બી.જે. ઝાલાજીલ્લા પુરવઠા અધિકારી (ઇન્ચાર્જ)dsosomnath[at]gmail[dot]comકલેક્ટર કચેરી,તાલાલા-ઇણાજ રોડ,વેરાવળ02876240032-
તુલશીશ્યામ. શ્રી વી. એમ. પ્રજાપતિનાયબ જીલ્લા ચૂંટણી અધિકારીdy[dot]deogirsomnath[at]gmail[dot]comકલેક્ટર કચેરી,તાલાલા-ઇણાજ રોડ,વેરાવળ02876240023-
ભાલકા તીર્થ. શ્રીમતી બી.જે. ઝાલાનાયબ કલેકટર, સ્ટેમ્પ ડ્યુટી મૂલ્યાંકન તંત્ર (ઇન્ચાર્જ)dcstampgirsomnath[at]gmail[dot]comકલેક્ટર કચેરી,તાલાલા-ઇણાજ રોડ,વેરાવળ02876240011-
ભાલકા તીર્થ. શ્રીમતી બી.જે. ઝાલાજિલ્લા આયોજન અધિકારી (ઇન્ચાર્જ)dpo[dot]girsomnath[at]gmail[dot]comકલેકટર કચેરી, વેરાવળ-તાલાલા રોડ, ઇણાજ ગામ, ગીર સોમનાથ02876240002-
તુલશીશ્યામ. શ્રીમતી કે.આર. શાહમામલતદાર - ૨collectorgirsomnath[at]gmail[dot]comકલેકટર કચેરી,વેરાવળ-તાલાલા રોડ,મુ.ઈણાજ - ગીર સોમનાથ0287628534402876285344

પ્રાંત કચેરી - ઉના

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
ભાલકા તીર્થ. શ્રી એમ.કે. પ્રજાપતિપ્રાંત અધિકારી - ઉનાsdmuna123[at]gmail[dot]comપ્રાંત કચેરી,ઉના ગીરગઢડા રોડ - ઉના02875226600-
લોડીંગ... શ્રી કે.એમ. નીનામામામલતદાર - ઉનાmam-una[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી - ઉના02875222039-
તુલશીશ્યામ. શ્રી એચ.આર. કોરડીયામામલતદાર - ગીર ગઢડાmam-girga-junagadh[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી - ગીર ગઢડા0287524310002875243101
તુલશીશ્યામ. શ્રી એસ.જે. અશ્વરમામલતદાર - કોડીનારmam-kodinar[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી - કોડીનાર02795221244-

પ્રાંત કચેરી - વેરાવળ

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
લોડ થાય છે.... શ્રી નિતીન સાંગવાન, આઈ.એ.એસ.આસી. કલેકટર અને પ્રાંત અધિકારી - વેરાવળsdmveraval[at]gmail[dot]comપ્રાંત કચેરી,નગર પાલિકા કચેરી ની પાછડ,કસ્તુરબા મહિલા મંડળ રોડ - વેરાવળ02876243322-
નો ઇમેઝ શ્રી ડી.વી. આંબલીયામામલતદાર - વેરાવળmam-veraval[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી,રાજેન્દ્ર ભુવન રોડ - વેરાવળ02876244999-
ભાલકા તીર્થ. શ્રી એ.એસ. ઝાંપડામામલતદાર - સુત્રાપાડાmam-sutrapada[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી - સુત્રાપાડા02876263371-
તુલશીશ્યામ. શ્રી એન.બી. કુકડીયામામલતદાર - તાલાલાmam-talala[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી - તાલાલા02877222222-