બંધ

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેકટર કચેરી - ગીર સોમનાથ

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
new Collector શ્રી આર. જી. ગોહીલ, આઈ.એ.એસ.કલેકટર અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટcollector-girsomnath[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર કચેરી,વેરાવળ-તાલાલા રોડ,મુ.ઈણાજ - ગીર સોમનાથ0287628500102876-285300
New RAC શ્રી બી. વિ. લીંબાસીયાનિવાસી અધિક કલેકટર અને એડીએમaddl-collector-girsomnath[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી,તાલાલા-ઇણાજ રોડ,વેરાવળ02876-28500302876-285300
District Supply Officer શ્રી શુશીલ પરમારજીલ્લા પુરવઠા અધિકારીdsosomnath[at]gmail[dot]comકલેક્ટર કચેરી,તાલાલા-ઇણાજ રોડ,વેરાવળ02876240032-
District Supply Officer શ્રી શુશીલ પરમાર(ઇ.)નાયબ જીલ્લા ચૂંટણી અધિકારીdy[dot]deogirsomnath[at]gmail[dot]comકલેક્ટર કચેરી,તાલાલા-ઇણાજ રોડ,વેરાવળ02876240023-
chitnis શ્રી એમ બી પાટીલમામલતદાર - ૧ (ચીટનીસ)collectorgirsomnath[at]gmail[dot]comકલેકટર કચેરી,વેરાવળ-તાલાલા રોડ,મુ.ઈણાજ - ગીર સોમનાથ0287628534402876285344

પ્રાંત કચેરી - ઉના

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
SDM શ્રી જે. એમ. રાવલપ્રાંત અધિકારી - ઉનાsdmuna123[at]gmail[dot]comપ્રાંત કચેરી,ઉના ગીરગઢડા રોડ - ઉના02875226600-
unaMam શ્રી ખાંભરા રાહુલકુમારમામલતદાર - ઉનાmam-una[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી - ઉના02875222039-
તુલશીશ્યામ. શ્રી એચ.આર. કોરડીયામામલતદાર - ગીર ગઢડાmam-girga-junagadh[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી - ગીર ગઢડા0287524310002875243101
kodimam1 શ્રી કે. જે. મારુમામલતદાર - કોડીનારmam-kodinar[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી - કોડીનાર02795221244-

પ્રાંત કચેરી - વેરાવળ

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
sdm કુમારી એસ. એચ. ઝનકારઆસી. કલેકટર અને પ્રાંત અધિકારી - વેરાવળsdmveraval[at]gmail[dot]comપ્રાંત કચેરી,નગર પાલિકા કચેરી ની પાછડ,કસ્તુરબા મહિલા મંડળ રોડ - વેરાવળ02876243322-
Mamaldar Sutrapada શ્રી આર. એસ. હૂનઇ.ચા. મામલતદાર વેરાવળ ગ્રામ્યmam-veraval[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી, વેરાવળ
citym શ્રી જે. એન. શામળામામલતદાર વેરાવળ શહેરmam-vrlcity[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી,રાજેન્દ્ર ભુવન રોડ - વેરાવળ02876244999-
Mamaldar Sutrapada શ્રી આર. એસ. હૂનમામલતદાર - સુત્રાપાડાmam-sutrapada[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી - સુત્રાપાડા02876263371-
mamtal શ્રી ડી. એલ. ગીડામામલતદાર - તાલાલાmam-talala[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી - તાલાલા02877222222-