બંધ

પ્રવાસન સ્થાનો

ફિલ્ટર:
તુલસીશ્યામ

તુલશીશ્યામ

તુલસીશ્યામ અમરેલી જીલ્લાની સરહદે અને ગિર સોમનાથ જીલ્લામાં આવેલું છે, જે હવે ગુજરાતમાં ગીર ના વન રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં સોમનાથ માટે…

ભાલકા તીર્થ

ભાલકા તીર્થ

ભારતના પશ્ચિમ કિનારે સૌરાષ્ટ્રમાં વેરાવળ નજીક પ્રભુ પાટણમાં ભલકા તીર્થ (ભાલકા યાત્રાધામ) આવેલું છે, તે જ સ્થળ છે જ્યાં કૃષ્ણને…

ભાલકા તીર્થ.

સોમનાથ મંદિર

ગુજરાતનાં પશ્ચિમ કિનારે સૌરાષ્ટ્રમાં વેરાવળ નજીક પ્રભાસ  પાટણમાં આવેલું સોમનાથ મંદિર શિવના બાર જ્યોતિર્લિંગ મંદિરમાં સૌ પ્રથમ માનવામાં આવે છે….