Close

Police

Police
Sr.No. Officer Name Designation Contact No.
1 Shri Rahul Tripathi, IPS Superintendent of Police 02876-222250
2 Shri M.M. Parmar Dy. SP 02876-223101
3 Shri B.B. Koli PI – Veraval-City 02876-242040
4 Shri V.M. Khuman PI – Prabhas Patan 02876-231631
5 Shri J.B. Chavda PI – Kodinar 02795-221505
6 Shri B.N. Khambhla PI – Una 02875-223394
7 Shri V.R. Rathod PI – Somnath Marine 02876-232101
8 Shri M.P. Pandya PSI – Sutrapada 02877-263337
9 Shri A.P. Solanki PSI – Talala 02877-222233
10 Shri A.B. Domadiya PSI – Gir Gadhada 02875-243321
11 Shri S.I. Manghra PSI – Navabandar Marine 02875-244255